Hà Nội dự kiến đổi 320ha đất để làm một dự án giao thông

Hà Nội dự kiến đổi 320ha đất để làm một dự án giao thông


Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 2.624 tỷ đồng

Dự kiến, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018-2020. UBND thành phố sẽ dùng 320ha đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tổng vốn đầu tư dự kiến 2.624 tỷ đồng với nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn huy động hợp pháp khác.
 
Dự án gồm các hạng mục: hầm chui trực thông với chiều dài hầm là 1.000m, 4 làn xe theo hướng đường Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với tim đường Lê Trọng Tấn. Phía Quốc lộ 32 bố trí hầm hở dài 260m và tường chắn dài 165m. Phía đường Lê Trọng Tấn bố trí hầm hở dài 263m và tường chắn dài 165m, đoạn đi dưới Đại lộ Thăng Long thiết kế hầm kín với chiều dài 147m.
 
Cầu nhánh tuabin sử dụng dầm bản bê tông cốt thép dự ứng lực, 2 làn xe, bề rộng cầu 8,8m. Bốn nhánh có chiều dài tổng cộng là 2.288m.

Hà Nội dự kiến đổi 320ha đất để làm một dự án giao thông

Có thể bạn muốn xem